Khu (Phố) tiếng anh là gì?

Khu (Phố) tiếng anh là gì? Khu (phố) tiếng anh là QUARTER.  Ví dụ: 15/6 đường số 7,khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh dịch sang tiếng anh là ” 15/6, Street No 7, Quarter 1, Linh Trung Precinct, Thủ Đức District, Hồ Chí Minh City”. Là thắc mắc của nhiều bạn khi […]

Công ty cổ phần tiếng anh là gì?

Công ty cổ phần tiếng anh là gì? Công ty cổ phần tiếng anh là JOINT STOCK COMPANY, hay viết tắt là JSC. Là thắc mắc của nhiều bạn khi dịch hồ sơ từ tiếng Việt Sang Tiếng Anh. Hướng dẫn dịch tiếng anh tại Cổng Thông Tin Visa (Thị Thực) Xuất nhập cảnh. Là đơn vị […]