Rate this post

Làm hộ chiếu mất bao lâu

Thời gian hoàn thành việc xin cấp hộ chiếu trong khoảng 14 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Sau 14 ngày người làm hộ chiếu có thể tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lí xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố nơi người xin cấp hộ chiếu có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

Hướng dẫn xin hộ chiếu nhanh 1 – 3 ngày làm việc:

Làm hộ chiếu nhanh

Thủ tục làm hộ chiếu