Mẫu đơn xin cấp visa Ấn Độ.

Mẫu đơn xin cấp visa Ấn Độ.

Form mẫu:

Mẫu đơn xin cấp visa Ấn Độ.
Mẫu đơn xin cấp visa Ấn Độ.

Một số thông tin bằng tiếng Anh có thể bạn cần biết:

1 Mr./Mrs. Ms. Last name Họ
2 First name Tên
3 Mid name Tên đệm.
4 Previous name (if any) Tên gọi trước đây, nếu có.
5 Fathers name Họ tên bố.
6 Mothers name Họ tên mẹ.
7 Date of birth Ngày/tháng/năm sinh
8 Place of birth Nơi sinh
9 Present address Địa chỉ hiện tại
10 Contacting Tel Số điện thoại liên lạc.
11 Mobile Số di động.
12 Permanent address Địa chỉ thường trú
13 Profession Nghề nghiệp, cung cấp chi tiết chức vụ, địa chỉ, số điện thoại, số fax của cơ quan.
14 Passport No Khai báo số hộ chiếu của bạn, bao gồm cả chữ và số.
15 Date, place of issue Cung cấp ngày và nơi cấp hộ chiếu.
16 Issued by Hộ chiếu được cấp bởi cơ quan nào?
17 Expiring on Có giá trị đến khi nào?
18 Children included in the applicant’s passport Nếu hộ chiếu có kèm trẻ em, bạn khai báo thêm họ tên, ngày sinh, giới tính, mối quan hệ ngay bên dưới.
19 Present nationality Quốc tịch đang mang, ghi theo hộ chiếu.
20 Any other nationality (present or previous) Nếu có mang thêm quốc tịch khác hay quốc tịch trước đây khác với hiện tại.
21 Details of previous visit to India (if any) Nếu đã từng đến thăm Ấn Độ thì thêm thông tin ở mục này.
22 No. of entry Số lần bạn nhập cảnh vào Ấn Độ.
23 Duration of visa required Cung cấp thông tin về thời hạn của visa.
24 Country/city from which entry into India will be made Đất nước hay thành phố trước khi vào Ấn Độ.
25 Purpose of the journey:

  • Transit
  • Tourist
  • Business
  • Education
Mục đích chuyến đi:

  • Quá cảnh
  • Du lịch
  • Công tác
  • Du học
26 Approximate date of arrival in India Ngày dự kiến đến Ấn Độ.
27 Approximately date of departure from India Ngày dự đi rời đi.
28 Port of first entry into India Nơi mà bạn sẽ đến Ấn Độ đầu tiên.
29 Port of final departure from India Nơi cuối cùng bạn đến khi rời đất nước này.
30 Whether permission to visit India or to extend stay in India has been refused previously, if so, when Trước đây bạn có bị từ chối cấp hoặc gia hạn Visa đi Ấn Độ chưa? Nếu cho thì bạn cho biết khi nào?
31 Whether the applicant or his parents or grand-parents  were holding the nationality of Pakistan any time? Bản thân đương đơn hoặc cha mẹ hoặc ông bà  đang hoặc đã từng mang quốc tịch Pakistan hay chưa?
32 Countries visited during the last 10 years Kể tên những nước đã thăm trong vòng 10 năm qua.
33 Whether one has acquired citizenship of the country by birth or by naturalization? Quyền công dân của nước bạn đang có là do sinh ra ở đó hay do nhập quốc tịch?
34 Citizenship of any other country held previously? Bạn có quyền công dân của đất nước nào khác không?
35 Whether holding valid, “No objection to return endorsement”, if so,  give particulars Bạn có đang nắm giữ tem chứng thực còn hiệu lực “Được phép quay trở lại Ấn Độ” không?
36 Telephone number and mobile number of the applicant as well as the sponsor in India Số điện thoại của người xin visa cũng như người bảo lãnh tại Ấn Độ.
37 Name and address of two referees Họ tên và địa chỉ của hai người có thể cung cấp thông tin của đương đơn.
38 Assurance Lời cam đoan về thông tin và sức khỏe.
39 Date Bạn ghi ngày/tháng/năm viết đơn này nhé.
40 Signature of applicant Chữ kí của đương đơn.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0972 202 817 để biết thêm chi tiết và được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách cụ thể để giúp bạn sớm hoàn thành hồ sơ và sang Ấn Độ ngay lập tức.

Chúc bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *